Inwestuj w Kędzierzynie-Koźlu

Kędzierzyn-Koźle jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem o bogatych tradycjach przemysłowych.
To powierzchniowo największe miasto na Opolszczyźnie i drugi ośrodek pod względem liczby mieszkańców. Miasto wyrosło na gruncie przemysłu, którego historia sięga początków XVIII wieku i rozwoju transportu rzecznego na Odrze. Te czynniki zdeterminowały współczesny obraz Kędzierzyna-Koźla sprawiając, że tradycja spotyka się tu z innowacyjnością tworząc możliwości o bardzo dużym potencjale inwestycyjnym.

Na terenie Kędzierzyna-Koźla od wielu lat prowadzą działalność firmy z kluczowych regionalnych  specjalizacji województwa opolskiego. Są to przedsiębiorstwa chemiczne takie jak Grupa Azoty ZAK S.A., Brenntag Polska, PCC Synteza oraz z sektora maszynowego A. Berger Polska, Famet S.A.. Inwestują tu Niemcy, Chińczycy, Holendrzy, Brytyjczycy i Grecy, a na liście największych inwestorów zagranicznych w Polsce  wg raportu Polskiej Agencji Informacji Handlowej edycja 2016/2017 znalazły się między innymi takie firmy jak: Brenntag CEE GmbH (23. pozycja), Komet Urpol (119. pozycja), Magna International Inc. (162. pozycja). Zaplecze technologiczne oraz nowoczesna infrastruktura sprawiają, że rozwijają się tutaj również firmy między innymi z branży fotograficznej jak CeWe Color, Fotojoker, czy branży stoczniowej jak Damen Shipyards Koźle.

Miasto stawia na przedsiębiorczość.
Starania inwestycyjne miasta doceniono w raporcie przygotowanym przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie dla Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu pod nazwa „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017”. Kędzierzyn-Koźle oznaczono złotą gwiazdą w grupie gmin miejskich województwa opolskiego jako gmina o najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej, tuż obok Opola i Brzegu. W mieście funkcjonuje i stale rozwija się sektor MŚP Małych i Średnich Przedsiębiorstw , działalność wpierająca przemysł. Dobrze prosperuje również sektor usługowy. Firmy mogą liczyć na wsparcie instytucji otoczenia biznesu.

Dogodna lokalizacja miasta położonego pomiędzy Górnym i Dolnym Śląskiem, bliskość autostrady A4 i granicy polsko-czeskiej, a także rozbudowany węzeł kolejowy oraz port leżący na odrzańskiej drodze wodnej, oferują duży, międzynarodowy rynek zbytu.

Opolszczyzna, razem z województwem śląskim i dolnośląskim, to dostęp do blisko 9 mln potencjalnych klientów, a także możliwości różnorodnych form kooperacji biznesowych ze względu na szerokie specjalizacje przemysłowe w tych regionach. Potencjał gospodarczy województwa opolskiego przyciąga inwestorów oferując atrakcyjne tereny inwestycyjne, rozwiniętą infrastrukturę gospodarczą, wykształcone kadry, a także, wynikający z uwarunkowań historyczno-kulturowych, etos pracy, otwartość i tolerancję. Sektory wysokich szans w województwie to przemysł spożywczy, chemiczny i budowlany.