KKPP

Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.  (KKPP) utworzono na mocy porozumienia podpisanego
9 grudnia 2003 r. przez gminę Kędzierzyn-Koźle, Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej (ICSO), Blachownię Holding S.A. oraz ICSO Chemical Production Sp. z o.o.
Większościowym udziałowcem jest gmina Kędzierzyn-Koźle.
Celem działalności KKPP i utworzonego Centrum Obsługi Inwestora (COI) jest stymulacja rozwoju lokalnego i regionalnego poprzez wsparcie przedsiębiorców w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, a także wzrost konkurencyjności i potencjału społeczno-gospodarczego gminy i regionu.

KKPP łączy przedsiębiorców i kreuje nowe miejsca pracy. Wykorzystując tereny inwestycyjne oraz lokalną infrastrukturę oferuje pełne wsparcie i opiekę pilota inwestycyjnego w procesie inwestycyjnym: od opracowania ofert, poprzez działania administracyjne, po doradztwo i wsparcie w zakresie poszukiwania partnerów handlowych.
Dzięki zapleczu infrastrukturalnemu KKPP we współpracy z gminą Kędzierzyn-Koźle oferuje bazę dla realizacji zarówno technologicznych, jak i produktowych inwestycji. To dobre miejsce do prowadzenia działalności przemysłowej, logistycznej, usługowej oraz handlowej na preferencyjnych warunkach podatkowych, zarówno dla inwestorów krajowych, jak i zagranicznych.
KKPP jest wielokrotnym laureatem konkursu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, w którym nagradzane są firmy kierujące się w swojej działalności etyką, uczciwością oraz rzetelnością.

Współpraca z Instytucjami Otoczenia Biznesu
KKPP współpracuje z instytucjami biznesowymi zarówno na szczeblu miejskim, jak i ogólnopolskim, dzięki czemu jest w stanie zaproponować inwestorom kompletną ofertę wspierającą rozwój innowacji i przedsiębiorczości.
Instytucje wspierające biznes działają w oparciu o pośrednictwo między procesami administracyjnymi i mechanizmami rynkowymi. Dzięki kompetencjom, zasobom i posiadanemu zapleczu umożliwiają sprawną i profesjonalną realizację procesów inwestycyjnych.

Do współpracujących z KKPP jednostek otoczenia biznesu należą:

  • Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” (ICSO);
  • Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG);
  • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE);
  • Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH).