Miasto w liczbach

Dane statystyczne – Kędzierzyn-Koźle w liczbach*
Liczba mieszkańców: 62.088
Powierzchnia miasta: 123,7 km2
Ilość firm na terenie miasta: 6.921, w tym:
→ 6.589 w sektorze prywatnym / → 106 spółek z kapitałem zagranicznym
Liczba pracujących osób w mieście: 16.697, z czego 7.671 w przemyśle i budownictwie
Stopa bezrobocia w powiecie: 9,1%
Stopa bezrobocia w województwie: 7,2%
Przecięte wynagrodzenie w powiecie:
→ 4627,08 zł brutto
→ 5000,25 zł brutto w budownictwie i przemyśle
Średni nakład inwestycyjny w przedsiębiorstwach w powiecie: 538.613 000 zł
→ 446 989 000 zł w przemyśle

Drogi w powiecie:
→ 239,3 km dróg powiatowych, 303,4 km dróg gminnych
→ łącznie w województwie opolskim: 3680 km

Odległości z Kędzierzyna-Koźla do największych miast Polski.

Odległości z Kędzierzyna-Koźla do najbliższych lotnisk.

Komunikacja

Położenie w centralnej części Europy sprawia, że w promieniu do 500 km od miasta znajduje się aż sześć europejskich stolic: Warszawa, Berlin, Praga, Wiedeń, Bratysława i Budapeszt, a w odległości do 140 km trzy lotniska o zasięgu międzynarodowym: Katowice, Wrocław, Kraków. Kędzierzyn-Koźle jest usytuowany na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych między aglomeracjami Dolnego Śląska i Górnego Śląska. Zbiegają się tu cztery drogi wojewódzkie (nr 408, 410, 423, 426), a przez miasto przebiega droga krajowa nr 40. W pobliżu jest kilka zjazdów na autostradę A4.

Odległości do granic państw


To również ważny ośrodek kolejowy w ruchu pasażerskim i towarowym, przez który przebiega międzynarodowa magistrala kolejowa Wschód-Zachód, przewidziana do włączenia do Europejskiego Systemu Transportu Kolejowego. Miasto leży na trasie Odrzańskiej Drogi Wodnej, w miejscu, gdzie do Odry dochodzi Kanał Gliwicki i dzięki temu ma połączenie z drogami wodnymi ze Szczecinem, Bydgoszczą, Europą Zachodnią i Górnym Śląskiem przez Port Gliwice.

Odległości z Kędzierzyna-Koźla do najbliższych Stolic Europy.

Szkolnictwo

Liczba zasadniczych szkół zawodowych w powiecie: 6 (27 oddziałów)
→ Liczba uczniów: 430
Liczba techników w powiecie: 6 (69 oddziałów)
→ Liczba uczniów: 1683

Miasto ma wykształcone kadry i szeroką ofertę edukacyjną ukierunkowaną na kształcenie praktyczne. Na szczeblu średnim i zawodowym funkcjonuje tu sześć szkół zawodowych, w tym Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej. W 2016 r. Politechnika Opolska utworzyła w Kędzierzynie-Koźlu  swój wydział zamiejscowy. Na Wydziale Inżynierii Systemów Technicznych kształci się studentów na kierunkach: systemy biotechniczne i przemysłowe technologie informatyczne.
W regionie jest sześć uczelni wyższych o pełnym przekroju specjalizacji. Corocznie na rynek pracy w województwie wchodzi około 6 500 absolwentów szkół średnich i 7 000 absolwentów szkół wyższych.

* dane z roku 2016 za http://opole.stat.gov.pl