Pole Południowe 77ha

Pole Południowe
Teren objęty działaniem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Pole Południowe to teren przemysłowy liczący 77 ha. Rozciąga się między torami kolejowymi na granicy Blachownia Holding, a ulicą Naftową. Na Opolszczyźnie niewiele jest miejsc o takim potencjale inwestycyjnym
jak Pole Południowe, które wraz z obszarem przemysłowym Blachownia oferuje bardzo dobre warunki do tworzenia nowych zakładów produkcyjnych i miejsc pracy. Teren ten to jeden z najlepszych atutów gospodarczych Kędzierzyna-Koźla.

Przeznaczenie:

  • inwestycje przemysłowe;
  • lokalizacja urządzeń technicznych, obiektów gospodarki komunalnej i administracji gospodarczej jako funkcji towarzyszących.

Infrastruktura:

  • infrastruktura drogowa: asfaltowa droga dojazdowa, 19 km od węzła autostradowego A4, do drogi krajowej – 3 km;
  • sieć gazowa – przyłącza na granicy działki;
  • sieć energetyczna – elektryczność na terenie, przyłącza na granicy terenów, w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalnia ścieków;
  • woda i kanalizacja – na terenie, przyłącza na granicy terenów, w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalnia ścieków;
  • telefony – linie telefoniczne na granicy działki.

Własność:

  • Właściciel: gmina Kędzierzyn-Koźle
  • Status prawny: użytkowanie wieczyste

Lokalizacja: Miasto Kędzierzyn-Koźle, Osiedle Sławięcice
Działki nr: 40/3; 40/4; 40/5 i 41
Powierzchnia: 76,8357 ha

Teren inwestycyjny został uzbrojony w ramach projektu pn.: „Opracowanie dokumentacji oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Kędzierzynie-Koźlu i Oleśnie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 6.2 – Poddziałanie 6.2.2.

 

Dodatkowe informacje:
Teren bez zanieczyszczenia wód powierzchniowych i odpadów na powierzchni.
Brak przeszkód podziemnych i na powierzchni (teren niezabudowany).
Zgodnie z miejskim planem zagospodarowania przestrzennego wskaźnik zabudowy terenu wynosi do 90%, zabudowa nie ma ograniczeń wysokościowych.

Materiały do pobrania:
Pole Poludniowe schemat Opis działki
Pole Poludniowe Granice działki Media
Pole Południowe Numeryczny model pokrycia terenu